Video game culture for teachers

Freideg, den 8. Oktober 2021 vu 17.00 bis 19.00.

De Council of Europe invitéiert d'Enseignanten op eng Facebook Veranstaltung zum Thema Videospiller. Hei gëtt d'Dokument Video game culture - A map for teachers and parents agefouert, Opportunitéiten an Challengen vu Videospiller am schoulesche Kontext diskutéiert, a konkret Projeten virgestallt.

 

Video game culture for parents

Freideg, den 12. November 2021 vu 17.00 bis 19.00.

Bei dëser Veranstaltung kënnen Elteren sech iwwert PEGI an Altersbegrenzungen informéieren, souwéi de pedagogesche Mehrwert vu Videospiller kenneléieren.

 

Ënnert dësem Link fann Dir weider Informatiounen EduTalks@Council of Europe.